Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Geocycle (Romania) S.R.L. cu sediul in București, sector 1, Calea Floreasca, nr 169A, clădirea B, etajul 7, anunțӑ publicul interesat asupra luării deciziei  etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Modernizare instalație de procesare deșeuri solide destinate arzătorului principal” propus  a fi amplasat  in comuna Valea Mare – Pravaț, sat Valea Mare Pravaț, județul Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare  si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Argeṣ, din municipiul Pitești, Str. Egalitӑții, nr. 50A, Jud. Argeṣ în zilele de luni-vineri, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.