Geocycle Središnja Europa

 

O nama

Geocycle Središnja Europa je tim koji se bavi gospodarenjem otpadom u 4 zemlje: Austrija, Češka, Hrvatska i Mađarska.

Geocycle je nastao pionirskim pothvatima LafargeHolcima 1970-tih godina, a do danas smo razvili inovativne usluge za gospodarenje industrijskim i komunalnim otpadom. U Središnjoj Europi kroz predobradu i suspaljivanje nudimo usluge upravljanja industrijskim i komunalnim otpadom, gdje surađujemo s više od 100 klijenata za koje godišnje oporabljujemo više od 900.000 tona otpada.

Poštujući hijerarhiju gospodarenja otpadom, Geocycle se posvećuje postizanju cilja “nula otpada” pri tome primjenjujući standarde u zaštiti okoliša i standarde ISO certifikata (za okoliš, kvalitetu i sigurnost na radu).

 

Usluge

Suspaljivanje

Geocycle nudi rješenja za obradu otpada koja se temelje na jedinstvenom industrijskom procesu koji se zove suspaljivanje, a osigurava istodobno i energetsku i materijalnu oporabu u jednom industrijskom procesu: proizvodnja cementa. Na taj način kao rezultat reciklira se i zbrine 100% otpada koji je ušao u proces bez ostatka, tj. ne nastaje novi otpad.

Neki od najčešćih tipova otpada za koje Geocycle nudi uslugu zbrinjavanja jesu:

Više o suspaljivanju na stranici Global Geocycle
 

Prednosti suspaljivanja

Oporaba otpada u procesu proizvodnje cementa samo je jedan dio cjelokupne hijerarhije postupanja s otpadom. U idealnom slučaju, svi želimo smanjiti količinu otpada koju stvaramo. Zatim slijedi ponovno korištenje i/ili recikliranje kao važni koraci u upravljanju otpadom. No, neke oblike otpada ne možemo izbjeći niti sigurno ponovno koristiti. Zato je bitno pronaći najodgovornije, ekonomičnije i održivo rješenje za takav otpad.

Otpad se u procesu proizvodnje cementa oporabljuje i energetski i materijalno, odnosno koristi se energetska vrijednost, a cjelokupni nesagorivi dio otpada se ugrađuje u poluproizvod klinker. Na taj način nakon termičke obrade otpada nema nikakvog ostatka, tj. ne nastaje novi otpad.

Suspaljivanje ima praktičnu, ekonomičnu i ekološku prednost u odnosu na spalionice i odlagališta. Te su prednosti priznate (JRC Science for Policy Report, 2016.) te su dovele do objavljivanja posebnih smjernica za suspaljivanje prema Baselskoj konvenciji Ujedinjenih naroda (www.basel.int).

 

Principi korištenja otpada kao zamjenskih goriva i sirovina

Elementi održivosti:

  • Djelujemo kao partner zajednice, nudeći rješenja za zbrinjavanje otpada: radimo u skladu sa svim važećim propisima, temeljeći svoje vrijednosti na integritetu.
  • Čuvamo okoliš.
  • Ostvarujemo dodanu vrijednost za našu glavnu djelatnost.

Što radimo:

  • Jamčimo zdravlje i sigurnost: zdravlje i sigurnost na radu ugrađeni su u našu kulturu, stoga smo postavili unutarnji program LafargeHolcim Grupe za upravljanje sigurnošću i rizicima prilikom korištenja zamjenskih goriva i sirovina, nazvan ACert, kontinuirano obučavamo naše ljude te precizno kontroliramo i nadziremo emisije u zrak koje nastaju u procesu proizvodnje.
  • Ne koristimo specificirani zabranjeni otpad: poštujemo zakonske odredbe i interne direktive LafargeHolcim Grupe, oporabljujemo samo otpad koji udovoljava propisanim parametrima, precizno kontroliramo i nadziremo sastav otpada kojeg zaprimamo. Testiramo kemijska i fizikalna svojstva dolaznih pošiljki kako bi se osiguralo da se otpadni materijal može sigurno oporabiti. Naši laboratoriji su opremljeni modernim instrumentima za kontrolu svih relevantnih parametara.
  • Jamčimo kvalitetu naših proizvoda: Holcim prije svega proizvodi cement, beton i agregat. Stoga je osnova našeg posla osigurati kvalitetne građevinske proizvode uz ograničeni utjecaj na okoliš, a npr. jedna smo od prvih tvrtki u Hrvatskoj koje su certificirane prema ISO standardu upravljanja kvalitetom.

Kako to činimo:

  • Pridržavamo se mjerodavnih propisa i primjenjujemo najbolje raspoložive prakse
  • Nadgledamo i nadziremo materijale koji se koriste, procese, proizvode i emisije
  • Njegujemo transparentnu komunikaciju
 

Korisni dokumenti