Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Geocycle (Romania) S.R.L. anunțӑ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalație de procesare deșeuri solide destinate arzătorului principal” propus a fi amplasat în comuna Valea Mare Pravӑṭ, sat Valea Mare Pravӑṭ, Județul Argeṣ.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeṣ, Str. Egalitӑṭii, nr. 50A, Jud. Argeṣ în zilele de luni pânӑ joi, între orele 09-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnăturӑ ṣi cu date de identificare la sediul APM Argeṣ, Str. Egalitӑṭii, nr. 50A, Jud. Argeṣ.