Anunţ Public privind decizia etapei de încadrare

Geocycle (Romania) SRL titular al proiectului „Instalare tocator de anvelope uzate in vechea hala de stocare deseuri“ propus a fi amplasat in comuna Valea Mare Pravat, sat valea Mare Pravat, judetul Arges  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune procedurilor de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges, din municipiul Pitesti, str. Egalitatii nr 50A, de luni pana vineri, precum si la urmatoarea adresa de internet:   apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.