Geocycle België

 

Geocycle België

 

 

Introductie

Geocycle België levert al meer dan 30 jaar duurzame afvalbeheeroplossingen voor industriële klanten gevestigd in de Benelux, Duitsland, Italië en Noord-Frankrijk.

Dit omvat het volledige traject van inventarisatie, analyse, acceptatie, eventuele voorbehandeling en nuttige toepassing van het afval.

In 2020, werd meer dan 400.000 ton afval verwerkt in de ovens van Holcim Obourg. Ongeveer 100.000 ton werd voorbehandeld op het platform van Geocycle in seneffe, terwijl 300.000 ton rechtstreeks naar de cementfabriek van Obourg is aangeleverd.

Dit is een voorbeeld van de circulaire economie op zijn best : het energie- en mineraalgehalte van niet-recycleerbare afvalstoffen in gesloten circuit worden gerecycleerd en teruggewonnen in de klinkerovens. Doormiddel van co-processing zetten we ons in voor een 100% gebruik van het afval, zonder residuen achter te laten.

Lees hier meer over co-processing en de voordelen ervan.
 

 

Onze dienstverlening

Geocycle België is gespecialiseerd in de verwerking van verschillende soorten afval, dat ofwel wordt voorbehandeld in onze Seneffe en Obourg-installaties of rechtstreeks wordt verwerkt in de cementfabriek te Obourg. Hieronder treft u de hoofdcategorieën van afvalstoffen die in aanmerkingen komen.

 
 • Mineraal afval

  Verontreinigde grond, bouw- en sloopafval, afval met Al, Fe, Si, koolzuurhoudende calciumbronnen (slakken, as, …)
 • Biomass

  Gedroogd rioolslib, diermeel, houtstof, geïmpregneerd zaagsel, verontreinigde plantenzaden en ander plantaardig afval
 • Vloeistoffen

  Oplosmiddelen, oplosmiddelen op waterbasis, afgewerkte olie, afvalemulsies, vervuild water
 • Pasteus afval

  Verfslib, bodemslib en ander bulk- of verpakt afval
 • Fluff/SRF

  Kunststoffen en brandbare fracties van niet-recyclebaar bedrijfsafval in versnipperde en voornamelijk 2D-vorm
 

Onze AFR-gids geeft een gedetailleerder overzicht van de afvalstromen die Geocycle Belgium voor u kan verwerken.
Aarzel niet om contact op te nemen met ons commerciële team om u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw afval.

Engelse versie

 


Onze sites

Geocycle Seneffe - Geocycle Obourg, onze voorbehandelingsplatform

Het Geocycle platform in Seneffe kan de volgende afvalstromen voorbehandelen:

 • Vaste stoffen om te integreren in het geïmpregneerd zaagsel bestaande uit : zaagsel / houtstof, een afvalsoort die voornamelijk afkomstig is uit de houtverwerkende industrie, en pasteuze slibsoorten - meestal gevaarlijk - zoals verfaval, bodemfracties van olieopslagtanks en dergelijke.
 • Solids to integrate into impregnated sawdust consisting of : sawdust / wood dust, a waste type mainly coming from the wood processing industry, and pasty sludges - usually hazardous - such as paint waste, bottom fractions from oil storage tanks and alikes.

Geocycle Seneffe is sinds 2015 volgens Seveso-normen geclassificeerd als hogedrempelinrichting.

De cementovens in Obourg bieden volledig circulaire oplossingen voor niet-recycleerbaar afval en alternatieve grondstoffen.

Hieronder een lijst van materialen die worden teruggewonnen en/of gerecycleerd in het cementproductieproces:

 • Vloeistoffen zoals oplosmiddelen, destillatieresidu, warme oplosmiddelen (die stollen bij omgevingstemperatuur) en afvalwater,
 • Ontwaterd slibben/filterkoeken die worden gedroogd en vermalen in een speciale installatie, genaamd “BEMTI”,
 • Geïmpregneerd zaagsel,
 • Mineraal afval op basis van Al, Ca, Fe en Si,
 • Fluff/SRF afkomstig van afval bewerkingslocaties.
 

Environment and Safety

De implementatie en het succes van een milieubeheeraanpak binnen een bedrijf vereist de mobilisatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden : van het management tot de werknemers, inclusief de onderaannemers en de bezoekers.

Daarom zij goed doordachte en regelmatige bewustwordingscampagnes essentieel om tot duurzame gedragsverandering te komen.

Het strikt naleven van onze wettelijke verplichtingen, reductie van onze carbon footprint, reductie van lucht- en watervervuiling, zorg voor de biodiversiteit en onze lokale stakeholders, worden dan ook regelmatig opgevolgd en besproken.

 
 
img 20210708 092419097
 

 

circular economy
 
dsc00252
 

Certificering en accreditatie

De ISO 9001 & 14001 certificeringen tonen de langdurige toewijding van Geocycle aan bij het continu verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, de impact op het milieu en zijn belanghebbenden, gezondheid en veiligheid, met behoud van hoge kwaliteitsnormen in ons gekwalificeerde laboratorium.

iso 9001      iso 14001 co2 neutral

 


News

GO4ZERO

GO4ZERO, onze “Zero carbon” ambitie voor toekomstige generatie.

here hier meer over dit geweldige project.


Klimaatambities

Om haar klimaatambities te realiseren neemt de bouwsector nieuwe maatregelen. Dit geldt met name voor de cement- en betonindustrie, die volop inzet op circulariteit en hergebruik van materialen.

 

 

go4zero logo intro v3

 

 
 
dsc6113
 
dsc6323
 
20131030 geocycle 135
 

Contact

Geocycle SA
rue de Courrière 49
7181 Seneffe
Belgium

+32 64 51 04 11

If you wish to receive our sustainable development policy, send an email to info-belgium@geocycle.com