Geocycle België

 

Introductie


 

Geocycle België levert al meer dan 30 jaar duurzame afvalbeheeroplossingen voor industriële klanten gevestigd in de Benelux, Duitsland, Italië en Noord-Frankrijk.

Dit omvat het volledige traject van inventarisatie, analyse, acceptatie, mogelijke voorbehandeling en nuttige toepassing van het afval.

In 2020 werd meer dan 400.000 ton afval verwerkt in de ovens van Holcim Obourg. Ongeveer 100.000 ton werd voorbehandeld op het platform van Geocycle in seneffe, terwijl 300.000 ton rechtstreeks naar de cementfabriek van Obourg is aangeleverd.

Dit is een voorbeeld van de circulaire economie in haar beste vorm : het energie- en mineraalgehalte van niet-recycleerbare afvalstoffen in gesloten circuit worden gerecycleerd en teruggewonnen in de klinkerovens. Door middel van co-processing zetten we ons in voor een 100% gebruik van het afval, zonder residuen achter te laten.

Lees hier meer over co-processing en de voordelen ervan.
 


 

Image
geocycle-belgium-banner.jpg
 

Onze dienstverlening
 

Geocycle België is gespecialiseerd in de verwerking van verschillende soorten afval, dat ofwel wordt voorbehandeld in onze Seneffe en Obourg-installaties of rechtstreeks wordt verwerkt in de cementfabriek te Obourg. Hieronder treft u de hoofdcategorieën van afvalstoffen die in aanmerkingen komen.

Fluff/SRF
Kunststoffen en brandbare fracties van niet-recyclebaar bedrijfsafval in versnipperde en voornamelijk 2D-vorm.

Image
1_fluff-2-300.jpg

Pasteus afval
Verfslib, bodemslib en ander bulk- of verpakt afval.

Image
4_pasty-waste-1-300.jpg

Biomassa
Gedroogd rioolslib, diermeel, houtstof, geïmpregneerd zaagsel, verontreinigde plantenzaden en ander plantaardig afval.

Image
biomasse_300x200.jpg

Mineraal afval
Verontreinigde grond, bouw- en sloopafval, afval met Al, Fe, Si, koolzuurhoudende calciumbronnen. (slakken, as, …)

Image
5_slag-pour-mineral-waste-300bis.jpg

Vloeistoffen
Oplosmiddelen, oplosmiddelen op waterbasis, afgewerkte olie, afvalemulsies, vervuild water.

Image
3_huiles-gouttes-pour-les-liquides-300.jpg

Onze AFR-gids geeft een gedetailleerder overzicht van de afvalstromen die Geocycle Belgium voor u kan verwerken.
Aarzel niet om contact op te nemen met ons commerciële team om u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw afval.

 

Onze sites

 

 

 

Geocycle Seneffe - Geocycle Obourg, ons voorbehandelingsplatform

 

Het Geocycle platform in Seneffe kan de volgende afvalstromen voorbehandelen:

  • Vloeistoffen: zoals oplosmiddelen met een laag vlampunt. Dit unieke concept maakt Geocycle Seneffe tot een betrouwbare partner voor de acceptatie & verwerking van deze afvalstromen afkomstig uit de Benelux, maar ook uit andere Europese landen.
  • Vaste stoffen om te integreren in het geïmpregneerd zaagsel bestaande uit: zaagsel / houtstof, een afvalsoort die voornamelijk afkomstig is uit de houtverwerkende industrie, en pasteuze slibsoorten zoals verfafval, bodemfracties van olieopslagtanks en dergelijke.

Geocycle Seneffe is sinds 2015 volgens Seveso-normen geclassificeerd als hogedrempelinrichting.

De cementovens in Obourg bieden volledig circulaire oplossingen voor niet-recycleerbaar afval en alternatieve grondstoffen.

Hieronder een lijst van materialen die worden teruggewonnen en/of gerecycleerd in het cementproductieproces:

  • Vloeistoffen zoals oplosmiddelen, destillatieresidu, warme oplosmiddelen (die stollen bij omgevingstemperatuur) en afvalwater,
  • Ontwaterd slibben/filterkoeken die worden gedroogd en vermalen in een speciale installatie, genaamd “BEMTI”,
  • Geïmpregneerd zaagsel,
  • Mineraal afval op basis van Al, Ca, Fe en Si,
  • Fluff/SRF afkomstig van afval bewerkingslocaties.
 

Environment and Safety


 

De implementatie en het succes van een milieubeheeraanpak binnen een bedrijf vereist de mobilisatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden : van het management tot de werknemers, inclusief de onderaannemers en de bezoekers.

Daarom zijn goed doordachte en regelmatige bewustwordingscampagnes essentieel om tot duurzame gedragsverandering te komen.

Het strikt naleven van onze wettelijke verplichtingen, reductie van onze carbon footprint, reductie van lucht- en watervervuiling, zorg voor de biodiversiteit en onze lokale stakeholders, worden dan ook regelmatig opgevolgd en besproken. 

Image
circular-economy-logov2.jpg

           

 

Certificering en accreditatie


De ISO 9001 & 14001 certificeringen tonen de langdurige toewijding van Geocycle aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, de impact op het milieu en zijn belanghebbenden, gezondheid en veiligheid, met behoud van hoge kwaliteitsnormen in ons gekwalificeerde laboratorium.

 

iso 9001      iso 14001      co2 neutral

 

Infographics voor onze chauffeurs

 

Om het begrip van de richtlijnen voor (nieuwe) chauffeurs op onze sites te verbeteren, gaat er niets boven een visuele weergave van de verschillende losplaatsen.

 

News

 

Catchy 2 bindt de strijd aan met zwerfvuil in de Nieuwe Maas!

 

Catchy 2 is het nieuwste afval-opvangsysteem van Allseas. Het verzamelt plastic en ander afval uit de Nieuwe Maas voordat het terechtkomt in de Noordzee en uiteindelijk in onze oceanen, waar het schade toebrengt aan het milieu, het zeeleven en de menselijke gezondheid. 

Het systeem bevindt zich onder de Erasmusbrug van Rotterdam, waar het 24/7 zowel drijvend afval als afval onder water verzamelt. Catchy 2 werkt volledig op getijde en stroming en is dankzij zijn stevige ontwerp bestand tegen alle weersomstandigheden. 

Holcim en Geocycle zijn bijzonder trots dat zij dit fantastische project mee sponsoren!

GO4ZERO

 

GO4ZERO, onze “Zero carbon” ambitie voor toekomstige generatie.

Lees hier meer over dit geweldige project.

 

Image
go4zerobyholcim_2022_150.jpg

Klimaatambities


Klimaatactie vormt de kern van de strategie van Geocycle/Holcim om een net-zero onderneming te worden. Met de huidige groeiende bevolking en toenemende verstedelijking is de bouwsector essentieel om een net-zero toekomst te bouwen. Bij Geocycle en Holcim lopen we voorop bij het koolstofarm maken van gebouwen over hun volledige levenscyclus, teneinde beter te bouwen met minder en dit vanaf onze eigen activiteiten over koolstofarme constructies tot aan energie-efficiënte gebouwen in gebruik.
Als u meer wilt weten, aarzel dan niet om onze site te raadplegen.

 

Commercieel team

Account Manager
> Linkedin

Benelux Sales & Marketing Manager
> Linkedin

Account Manager
> Linkedin

Business Development Manager
> Linkedin

 

Contact

Geocycle SA
rue de Courrière 49
7181 Seneffe
Belgium

+32 64 51 04 11

If you wish to receive our sustainable development policy, send an email to info-belgium@geocycle.com